2559-06-27-เรื่องกล้วย_รร.โกรกพระ

DSC 0056 DSC 0059 DSC 0067 DSC 0085
DSC 0116 DSC 0120 DSC 0123 DSC 0136
DSC 0168 DSC 0201 DSC 0220 DSC 0231
DSC 0234 DSC 0254 DSC 0258 DSC 0277
DSC 0284 DSC 0304 DSC 0307 DSC 0319
DSC 0326 DSC 0353 DSC 0354 DSC 0362
DSC 0375 DSC 0396 DSC 0411 DSC 0423
DSC 0429 DSC 0431 DSC 0465 DSC 0478