2559-07-03-อบรมภาษาอังกฤษ

DSC 0025 DSC 0029 DSC 0041 DSC 0044
DSC 0045 DSC 0057 DSC 0067 DSC 0073
DSC 0086 DSC 0097 DSC 0100 DSC 0108
DSC 0114 DSC 0117 DSC 0118 DSC 0125
DSC 0133 DSC 0150 DSC 0162 DSC 0164
DSC 0172 DSC 0182 DSC 0184 DSC 0197
DSC 0211 DSC 0222 DSC 0228 DSC 0234
DSC 0250 DSC 0254 DSC 0265 DSC 0269