2559-08-17-ทำ MOU กับไต้หวัน

MOU Taiwan 17August 2274 MOU Taiwan 17August 3738 MOU Taiwan 17August 4769 MOU Taiwan 17August 3363
MOU Taiwan 17August 4290 MOU Taiwan 17August 2573 MOU Taiwan 17August 2440 MOU Taiwan 17August 4712
MOU Taiwan 17August 3993 MOU Taiwan 17August 516 MOU Taiwan 17August 1117 MOU Taiwan 17August 3318
MOU Taiwan 17August 4921 MOU Taiwan 17August 1141 MOU Taiwan 17August 2344 MOU Taiwan 17August 611
MOU Taiwan 17August 4502 MOU Taiwan 17August 4878 MOU Taiwan 17August 4586 MOU Taiwan 17August 3264
MOU Taiwan 17August 497 MOU Taiwan 17August 782 MOU Taiwan 17August 5107 MOU Taiwan 17August 1770
MOU Taiwan 17August 49 MOU Taiwan 17August 4062 MOU Taiwan 17August 920 MOU Taiwan 17August 1338
MOU Taiwan 17August 4150 MOU Taiwan 17August 3509 MOU Taiwan 17August 4848 MOU Taiwan 17August 398