ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”จัดขึ้น ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยได้นำผลผลิตจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยมาจัดแสดง อาทิเช่นการแปรรูปแป้งกล้วย ได้แก่ คุ้กกี้ ข้าวเกรียบ ครองแครง และเส้นขนมจีนอบแห้งจากแป้งกล้วย ครีมกันแดดจากกาบปลีกล้วย และผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก พวงกุญแจ ปิ่นปักผม ที่รองแก้ว เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเล่มหนังสือเรื่องสมุนไพรและหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์แจกผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Card image cap
คณะผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2562 คณะผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ย่านมัทรีโดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย และ ดร.เรณู อยู่เจริญ คณะทำงาน อพ.สธ.ให้การต้อนรับ

Card image cap
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์