ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
คณะผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2562 คณะผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ย่านมัทรีโดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย และ ดร.เรณู อยู่เจริญ คณะทำงาน อพ.สธ.ให้การต้อนรับ

Card image cap
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Card image cap
อบรม เรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

อบรม เรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์