NAV

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

 • 2559-10-17-ประชุมชี้แจงเบิกจ่ายงานวิจัย
 • 2559-10-06-ประชุมกองทุนวิจัยฯ
 • 2559-10-05-ตัวแทนที่ปรีกษาทางการเงิน
 • 2559-09-21-อบรมจริยธรรมในมนุษย์
 • 2559-09-14-อบรมไคโตซาน
 • 2559-09-13-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตาคลี
 • 2559-09-10-พลังงานทดแทน
 • 2559-09-09-จริยธรรมในมนุษย์
 • 2559-09-01-ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 • 2559-08-31-ร่วมจัดบูธวันวิชาการ
 • 2559-08-17-ไต้หวัน
 • 2559-08-10-ท้องถิ่นภิวัฒน์
 • 2559-08-09-MOU มร.เชียงราย
 • 2559-07-22-ทำแผนแม่สอดฯ
 • 2559-07-17-RECSAM
 • 2559-07-04-รร.ในชนบท
 • 2559-07-03-อบรมภาษาอังกฤษ
 • 2559-06-27-เรื่องกล้วย_รร.โกรกพระ
 • 2559-06-20-R2R
 • 2559-06-17-อบรมสมุนไพรบ้านเนื้อร้อน
 • 2559-06-08-ตรวจประกันคุณภาพ

 • ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพลังงานทดแทน และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจเพียงตำบลหนองกรด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการสมุนไพรในท้องถิ่นฯ จัดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เรือนข้าวหอมรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุทัยธานี