NAV

ทุนวิจัยงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข่าววิจัย / ประกาศทุนวิจัย / บริการวิชาการ

ประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม

กิจกรรม


ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพลังงานทดแทน และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจเพียงตำบลหนองกรด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผอ.สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการสมุนไพรในท้องถิ่นฯ จัดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เรือนข้าวหอมรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุทัยธานี

กิจกรรมทั้งหมด.......

เอกสารเผยแพร่

ระบบการจัดการความรู้ (KM)

web counter
web counter